Schola Gregoriana Pragensis provede na Velký pátek v Kadani Passio Domini

Hana Klára Němečková 20.března 2013

Schola Gregoriana Pragensis provede na Velký pátek v Kadani Passio Domini Chorální pašije Passio Domini v provedení souboru Schola Gregoriana Pragensis zazní na Velký pátek dne 29. března v Kadani v děkanském kostele Povýšení sv. Kříže od 18.00 hodin.

 

Passio Domini jsou chorální pašije tematicky doplněné gregoriánskými responsorii a antifonami, které přibližují a umocňují prožitek významných momentů posledních chvil Ježíše Krista. Obdobným způsobem zpracovává tento biblický příběh i Johann Sebastian Bach.

Program: Gregoriánské zpěvy Svatého týdne
Litanie Divinae pacis
Antifona Zelus domus tuae
Antifona Media vita in morte sumus
Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Lucam 22,1-6
In illo tempore: Appropinquabat dies festus azymorum... „Blížil se svátek nekvašených chlebů...
Antifona Alieni insurrexerunt
Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Lucam 22,7-8.14.17-23
Venit autem dies azymorum, in qua necesse erat occidi pascha... „Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek...
Responsorium Vinea mea
Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Lucam 22,31-34.39-42
Ait autem Dominus: Simon, Simon, ecce satanas expectivit vos... „I řekl Pán: Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal...
Communio Pater, si non potest
Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Lucam 22,43-48.52-65
Aparuit autem illi Angelus de caelo confortans eum... „Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly...
Responsorium O vos omnes
Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Lucam 22,66-71; 23,1-4. 14.16-21.24
Et ut factus est dies, convenerunt seniores plebis...
„Jakmile nastal den, shromáždili se starší lidu...
Improperia Popule meus
Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Lucam 23,32-48
Ducebantur autem et alii duo nequam cum eo...
„Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci...
Responsorium Velum templi
Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Lucam 23,50-53
Et ecce vir nomine Ioseph, qui erat decurio, vir bonus et iustus...
„Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý...
Responsorium Tenebrae factae sunt

 

http://www.mesto-kadan.eu/clanek/3808/schola-gregoriana-pragensis
http://www.gregoriana.cz