Schola při eichstättské katedrále navštívila litoměřického biskupa

Dominik Faustus 10.června 2023

V pátek 9. června 2023 od 10 hodin navštívila schola při eichstättské katedrále litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, který mladé zpěváky s jejich katedrálním varhaníkem Martinem Bernreutherem a dalším doprovodem provedl svou rezidencí. Schola na oplátku udělala pro pana biskupa v trůnním sále malý koncert. Kéž se přátelům u parnerské eichstättské diecéze v Litoměřicích líbí a plánované koncerty se vydaří.

Pátek 9. června 2023, biskupská rezidence, Litoměřice 

Foto: Christian Klenk a Martin Davídek