Schola při eichstättské katedrále přijede do Litoměřic

Milena Davídková 25.května 2023

Jugendkantorei am Eichstätter Dom, schola při eichstättské katedrále sestávající z mladých lidí, zavítá na začátku června do litoměřické diecéze. Kromě jiného bude mít spolu s eichstättským katedrálním varhaníkem Martinem Bernreutherem v sobotu 10. června 2023 v 18 hodin v kostele Všech svatých v Litoměřicích koncert.

Kromě historických vazeb pojít litoměřickou a eichstättskou diecézi partnerství, které bylo formálně stvrzeno litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem a eichstättským biskupem Mons. Gregorem Maria Hanke v roce 2013. Návštěva scholy při eichstättské katedrále je jedním z mnoha konkrétních plodů tohoto partnerství.

Schola čítající téměř dvacet mladých zpěvaček a zpěváků má na svém programu prohlídku centra Litoměřic, setkání s litoměřickým panem biskupem, návštěvu poutního místa v Horní Polici, prohlídku Památníku v Terezíně a návštěvu Prahy.

Schola bude pod vedením svého sbormistra Manfreda Faiga v Litoměřicích též koncertovat, a to v sobotu 10. června 2023 v 18 hodin v kostele Všech svatých. Zpěv vybraných skladeb doprovodí na varhany Martin Bernreuther. Na programu jsou též kompozice pro varhan v podání tohoto eichstättského katedrálního varhaníka. Vstupné je dobrovolné.

V neděli 11. června 2023 bude schola zpívat v litoměřické katedrále sv. Štěpána při mši svaté v 10 hodin.  

Jana Hovorková 
228120