Schrödingerův institut má nové sídlo v Jiříkově

Dominik Faustus 2.září 2020

V úterý 1. září 2020 se od 11 hodin v Jiříkově konalo slavnostní požehnání po opravě kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a kláštera sv. Karla Boromejského po jejich celkové, téměř pětileté rekonstrukci. Mši svatou celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v doprovodu generálního vikáře Mons. Martina Davídka, okrskového vikáře R.D. Jacka Kotisze a P. Jozefa Kujana SDB. Jáhenskou službu konal Mgr. Jan Hedvík. Na začátku bohoslužby biskup Baxant posvětil nový oltářní stůl, ambon a svatostánek.Kaple i klášterní budova jsou ve vlastnictví Kongregace sv. Karla Boromejského, Středisko volného času pro Šluknovský výběžek – Schrödingerův institut, je zde v dlouhodobém pronájmu a nyní se zde bude nacházet i jeho sídlo. Sestry boromejky byly také podstatným investorem celé rekonstrukce.

Úterý 1. září 2020, kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a klášter sv. Karla Boromejského, Jiříkov

Foto: Dominik Faustus