Schrödingerův institut se připravuje na evropské mistrovství

Dominik Faustus 2.února 2023

Ve středu 1. února 2023 navštívil generální vikář Mons. Martin Davídek centrum Schrödingerova institutu v Jiříkově. Po mši svaté jej ředitelka institutu Bc. Gabriela Doušová seznámila s účastí dětí institutu na evropském mistrovství, které se bude konat v Rakousku. Přejeme Schrödingerovu institutu, aby se mu na mistrovství dařilo.

Středa 1. února 2023, Schrödingerův institut, Jiříkov

Foto: Dominik Faustus