Sekretariát synody vyzval k celosvětové mariánské modlitbě za synodální proces

Milena Davídková 17.dubna 2023

Kardinál Mario Grech, generální sekretář synody, ustavil sedmičlennou komisi, která bude pověřena přípravou XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody. Sekretariát synody zároveň vyzval k celosvětové mariánské modlitbě za celý synodní proces v církvi i za říjnové generální shromáždění.

Podle norem apoštolské konstituce Episcopalis Communio kard. Mario Grech, generální sekretář synody, ustavil a bude předsedat přípravné komisi pro XVI. řádné generální shromáždění biskupské synody. Členy zmíněné komise, uvádí se v tiskovém prohlášení generálního sekretariátu synody, jsou otec Giacomo Costa, koordinátor; mons. Timothy John Costelloe, mons. Daniel E. Flores, sestra Shizue Hirota, mons. Lucio A. Muandula, otec Dario Vitali a mons. Tomasz Trafny, sekretář. Kard. Jean-Claude Hollerich, generální relátor XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody, se rovněž bude účastnit na práci této komise.

224367Současně se zřízením přípravné komise navrhl sekretariát synody, aby se ve středu 31. května, na liturgickou památku Navštívení Panny Marie na konci mariánského měsíce května, konala celosvětová mariánská modlitba v rámci přípravy na XVI. synodní shromáždění. Cílem, jak se uvádí v prohlášení, je „uvědomit Boží lid o důležitosti probíhajícího procesu a vyzvat věřící, aby jej doprovázeli modlitbou“, a vložit „pod zvláštní ochranu Panny Marie celý synodní proces v církvi, zejména práci generálního shromáždění“.

Tato výzva adresovaná jménem kardinála Grecha hlavám východních katolických církví a předsedům biskupských konferencí se týká uspořádání „momentu intenzivní modlitby", která vyjádří krásu lidové zbožnosti v okolí mariánských svatyní, jež budou vybrány podle uvážení jednotlivých biskupských konferencí v jednotlivých zemích. Na modlitbě by se měla podílet různá církevní povolání (laici, kněží, zasvěcení muži a ženy). Jednotlivá farní společenství jsou po dohodě se svým diecézním biskupem rovněž vyzvána, aby v tento den uspořádala chvíli modlitby za práci synody.

Také v litoměřické diecézi se bude tato modlitba konat, zvláště na mariánských poutních místech jako jsou Filipov, Hejnice, Horní Police, Bohosudov, Osek a další. Přesný čas těchto modliteb bude uveřejněn pro jednotlivá místa jak na webu biskupství, tak také ve farnostech a v křesťanských komunitách.

Prosíme duchovní správce, aby informace o místě a času zasílali na adresu: synoda@dltm.cz 

Přehled míst v litoměřické diecézi, kde se bude konat ve středu 31. 5. mariánská modlitba za synodální proces:

HORNÍ POLICE, kostel Navštívení Panny Marie:
18.00 hodin: Mše sv. za synodu, a poté mariánská pobožnost (májová) na stejný úmysl

LITOMĚŘICE, kaple Diecézního domu kardinála Trochty:
10.00 hodin: Mše sv. s modlitbou za synodu při setkání pastoračních asistentů

HEJNICE, chrám Navštívení Panny Marie:
16.30 hodin: Mše sv. za synodu a dar Ducha sv. pro účastníky XVI. synodního shromáždění, litanie k Panně Marii na závěr mše sv.

FILIPOV, bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů:
10.30 hodin: Mše sv. spojená s modlitbou za synodu