Šerpa Kaplíře ze Sulevic je zpět v Litoměřicích

Dominik Faustus 15.srpna 2023

V pondělí 14. srpna 2023 na biskupské rezidenci předala diecéznímu biskupovi Mons. Janu Baxantovi restaurátorka Vendulka Otavská zrestaurovanou šerpu Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic, obránce Vídně před Osmany z roku 1683. Na restaurování šerpy přispěli kromě Římskokatolické farnosti Milešov JUDr. V. Elleder, R.D. J. Stříž, Nadační fond Kalich, Mgr. L. Chlupáč a Biskupství litoměřické.

Pondělí 14. srpna 2023, biskupská rezidence, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus