Sestry Zdislávky se sešly v Litoměřicích

Dominik Faustus 1.října 2023

V sobotu 30. září 2023 se v Diecézním domě kardinála Trochty konalo setkání Díla blažené Zdislavy známé pod názvem Zdislávky, které pozvaly také přátele. Při mši svaté v kapli DDKT složila na tři roky sliby Eva Dominika Dominiková st. ze Vsetína. Po obědě následovala přednáška P. Antonína Krasuckého OP. Přejeme Dílu blažené Zdislavy, aby se i nadále dařilo, na přímluvu sv. Zdislavy, požehnaně působit.

Sobota 30. září 2023, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Marie Brůnová

Foto: archiv Zdislávky