Setkání biskupa Jana Baxanta s poutníky z Vysočiny

Jana Michálková 23.srpna 2017

Setkání Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, s poutníky z Římskokatolické farnosti Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáru nad Sázavou II. doprovázených farářem P. Vladimírem Vojtěchem Záleským a jáhnem Tomášem Maradou, 23. srpna 2017, biskupská kurie, Litoměřice

Foto: Jana Michálková