Setkání biskupa Jana Baxanta se zasvěcenými osobami

Hana Klára Němečková 23.ledna 2013

Setkání biskupa Jana Baxanta se zasvěcenými osobamiLitoměřický biskup Jan Baxant zve řeholníky, řeholnice a všechny zasvěcené osoby litoměřické diecéze na tradiční setkání u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu v sobotu 2. února 2013.

 

Setkání začne v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích mší svatou v 10.00 hodin, na kterou je zvána i veřejnost. Po bohoslužbě bude setkání pokračovat v biskupské rezidenci.

 

V roce 1997 ustanovil papež bl. Jan Pavel II. den 2. února, svátek Uvedení Páně do chrámu, jako Světový den zasvěceného života. Tento den je příležitostí k slavnostnímu díkůvzdání Pánu za dar zasvěceného života, který obohacuje církev svou pestrostí charismat a povzbuzuje ji svědectvím života zcela darovaného Bohu, pro Boží království. Má také představit a podpořit tento způsob života.

Při příležitosti Světového dne zasvěceného života se v českých a moravských diecézích zasvěcené osoby schází společně se svým biskupem při mši svaté a na dalším následujícím programu.