Setkání biskupa Jana Baxanta se zasvěcenými osobami 2018

Jana Michálková 3.února 2018

Setkání Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, se zasvěcenými osobami při příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu, mše svatá a setkání se vzájemným sdílením za účasti generálního vikáře Mons. Martina Davídka, 3. února 2018, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Jana Michálková