Setkání církevních soudů plzeňské a litoměřické diecéze

Dominik Faustus 6.října 2020

V úterý 6. října 2020 od 11 hodin se konala v kapli Diecézního domu kard. Trochty v Litoměřicích mše svatá diecézních soudů plzeňské a litoměřické diecéze. Mši svaté předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, homilii pronesl plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Na konci mše svaté skládali soudci obou soudů do rukou biskupů předepsané přísahy, které jsou nutné při přijímání úřadů. Setkání bylo zakončeno společným obědem v restauraci Biskupský pivovar. V následujícím roce by mělo toto setkání proběhnout v Plzni.

Úterý 6. října 2020, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus