Setkání diecézních rad v Litoměřicích

Dominik Faustus 31.října 2018
V úterý 30. října 2018 proběhlo od 10 hodin v Diecézním domě kardinála Trochty na Komenského ulici 4 v Litoměřicích podzimní Setkání okrskových vikářů, kněžské rady a sboru konzultorů. Pod vedením diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta přítomní kněží prodiskutovali důležité otázky týkající se života diecéze a seznámili přítomné s aktuální pastorační situací v jednotlivých vikariátech. Toto setkání bylo zakončeno v odpoledních hodinách. Od 16 hodin týž den v Diecézním domě kardinála Trochty zasedala také Ekonomická rada litoměřické diecéze.


Diecézní dům kardinála Trochty, 30. října 2018, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus