Setkání diecézních rad v Litoměřicích

Dominik Faustus 3.listopadu 2022

Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 proběhlo od 10 hodin v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích setkání kněžské rady, okrskových vikářů a sboru konzultorů. Jako host byla pozvána hlavní účetní a vedoucí ekonomického odboru litoměřického biskupství Ing. Ludmila Sedláčková. Pod vedením diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta účastníci setkání prodiskutovali důležité otázky týkající se chodu litoměřické diecéze. V odpoledních hodinách pak bude ještě zasedat ekonomická rada litoměřické diecéze. Další pravidelné setkání těchto rad je plánované na jaro 2023.

Čtvrtek 3. listopadu 2022, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus