Setkání diecézních varhaníků v Mostě

Dominik Faustus 5.listopadu 2023

V sobotu 4. listopadu 2023 proběhlo v Mostě setkání varhaníků Litoměřické diecéze, jehož hostitelkou byla Markéta Gabrielová, varhanice mostecké farnosti a mosteckého děkanství. V rámci programu byly diecézním organologem Radkem Rejškem představeny čtvery mostecké varhany, ale také rodová souvislost dvou osobností (bratrů), kterými byli P. Karel Bříza (kněz a skladatel) a Ing. Jiří Bříza (skladatel a mostecký varhaník), jehož dcerou paní Gabrielová je. Významnými hosty pak byli pan Vladimír Roubal (varhaník baziliky Nanebevzetí Panny Marie strahovského kláštera) a manželka pana Otto Nováka, který byl dlouholetým varhaníkem svatovítské katedrály v Praze. Děkujeme Biskupství litoměřickému za tato důležitá setkání!

Sobota 4. listopadu 2023, Most

Foto: Kamil Slapnička