Setkání editorů Noci kostelů 2011

Jana Michálková 10.března 2011

setkání editorů a duchovních správců, Noc kostelů 2011, 10. březen 2011, biskupská kurie, Litoměřice