Setkání ekonomické rady diecéze se členy ekonomických rad farností

Jana Michálková 18.dubna 2016

Setkání ekonomické rady diecéze se členy ekonomických rad farností Informační setkání ekonomické rady diecéze se členy ekonomických rad farností na téma průběhu procesu tzv. církevních restitucí v diecézi probíhalo v úterý 12. dubna 2016 v Litoměřicích a ve čtvrtek 14. dubna v Jablonném v Podještědí.

 

Jaká je ekonomická realita po prvních dvou letech samostatného praktického financování církve v litoměřické diecézi a jaký je průběh procesu vydávání majetku v rámci tzv. církevních restitucí na úrovni diecéze, to byla hlavní témata informačního setkání, které pro členy ekonomických rad farností probíhalo minulý týden v Litoměřicích a Jablonném v Podještědí.

Ze slov přítomných kněží vyplynulo, že majetek, o který farnosti v rámci majetkového vyrovnání požádaly, je až na výjimky předán a restituční nároky z větší části vypořádány. Jak poukázali, navrácený majetek nepokryje finanční náklady farností, proto budou muset hledat další zdroje jeho financování. „Cestou prodeje jít nechceme. Musíme se chovat jako dobří hospodáři a myslet na budoucnost, zdůraznil administrátor farnosti v Raspenavě R.D. Pavel Andrš.

Na setkání proto zazněly informace, jak by měla církev nakládat s majetkem, aby mohla v budoucnu ekonomicky fungovat, jak by měla investovat a jak se o finance starat, aby se v následujících téměř třiceti letech mohla vypořádat s postupně se snižujícím se státním příspěvkem. Mluvilo se tu i o tom, jaké jsou možnosti společných investic biskupství a farností. Z dosud zrealizovaných projektů zmínila ekonomka biskupství Zuzana Bumbová nově vzniklý biskupský pivovar v Litoměřicích, ubytování pro vysokoškoláky v Liberci Harcově nebo některé investice do budov a pozemků.