Setkání generálních vikářů v Litoměřicích

Jana Michálková 25.listopadu 2011

setkání generálních vikářů české a moravské církevní provincie, 25. listopad 2011, biskupská kurie, Litoměřice