Setkání generálního vikáře s litoměřickými rodáky ve Fuldě

Alois Hofmann 31.srpna 2011

Setkání generálního vikáře s litoměřickými rodáky ve FulděGenerální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR se ve dnech 27. a 28. srpna 2011 zúčastnil 30. setkání německých rodáků ve Fuldě (Německo).

 

Generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR navštívil o tomto víkendu společně s vicekancléřem Petrem Mikulou OSGM třicáté setkání německých rodáků, kteří byli po druhé světové válce vysídleni z Litoměřic. V oblasti Fuldy totiž nalezlo svůj nový domov více než 2000 osob, které byly odsunuty právě z Litoměřicka. Ty byly v naprosté většině věřícími katolickými křesťany a mají stále zájem o vazby se svou bývalou vlastí. Díky organizacím, jako je například Sdružení Ackermann-Gemeinde, existovaly tyto kontakty již před rokem 1989 a jsou stále zachovávány.

V neděli ráno celebroval generální vikář P. Přibyl mši svatou v katedrále sv. Bonifáce společně s kapitulním děkanem prof. Dr. Wernerem Kathreinem, apoštolským protonotářem Dr. Lucianem Lamzou a s dalšími kněžími. Oba byli již dříve vícekrát jako zástupci diecéze Fulda na návštěvě v Litoměřicích. Při přijetí u primátora Fuldy Gerharda Möllera na městském zámku a na několika dalších akcích byli kromě zástupců diecéze P. Přibyla a vicekancléře Mikuly přítomni také zástupci města v čele se starostou Litoměřic Ladislavem Chlupáčem.

Návštěva hostů z Litoměřic se stala dalším krokem v budování dobrých vzájemných vztahů mezi oběma partnerskými městy.

 

Der Generalvikar der Diözese Leitmeritz Stanislav Přibyl besuchte am letzten Wochenende zusammen mit Vizekanzler Petr Mikula das 30. Bundestreffen des Verbandes der nach dem 2. Weltkrieg aus Leitmeritz vertriebenen Deutschen. Im Raum Fulda wurden damals über 2000 Menschen, die in und um Leitmeritz gelebt hatten, angesiedelt. Die meisten von ihnen waren katholische Christen und haben immer auch die Verbindung zu ihrer früheren Heimat gepflegt. Über Organisationen wie z. B. die Ackermann-Gemeinde wurden die Kontakte auch in der Zeit vor 1989 immer aufrecht erhalten.

Generalvikar Přibyl feierte am Sonntagmorgen ein feierliches Kathedralamt im Bonifatius-Dom von Fulda, zusammen mit dem Fuldaer Domkapitular Prof. Dr. Werner Kathrein und dem Apostolischen Protonotar Dr. Lucian Lamza sowie weiteren Priestern. Beide waren schon mehrfach als Vertreter der Diözese Fulda zu Gast in Leitmeritz. Bei einem Empfang des Oberbürgermeisters von Fulda Gerhard Möller im Stadtschloss und bei mehreren anderen Veranstaltungen trafen Generalvikar Stanislav Přibyl und Vizekanzler Petr Mikula auch die Vertreter der Stadt Leitmeritz mit Bürgermeister Ladislav Chlupac an der Spitze.

Der Besuch der Leitmeritzer Gäste in Fulda wurde so zu einem weiteren Baustein im Ausbau der guten Beziehungen zwischen beiden Partnerstädten.

Text: Alois Hofmann

Fotos: Alois Hofmann, Heinz Mösinger