Setkání kaplanů pro mládež 19. května 2022

Dominik Faustus 20.května 2022

V Litoměřicích se 19. května 2022 od 14 hodin konalo na Diecézním centru mládeže setkání kaplanů pro mládež. Nemocného R.D. Jiřího Smolka zastoupil R.D. Kamil Škoda, který setkání vedl. Setkání navštívil také generální vikář Mons. Martin Davídek. Kaplani pro mládež jsou pro jednotlivé vikariáty ustanoveni již několik let, nicméně po období pandemie a organizačních změnách byli od 1. května 2022 někteří litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem nově ustanoveni. Při setkání kaplani probrali plány pro nejbližší období a také nadcházející Celostátní setkání mládeže, které se bude konat ve dne 9. až 14. srpna 2022 v Hradci Králové. Ať Bůh žehná mladým lidem na jejich cestě poznávání Krista i kaplanům, kterým je svěřil.

Čtvrtek 19. května 2022, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus