Setkání kaplanů pro mládež v Diecézním centru mládeže v Litoměřicích

Milena Davídková 30.června 2021

V úterý 29. června 2021 se od 10 hodin setkali kaplani pro mládež litoměřické diecéze v Diecézním centru pro mládež v Litoměřicích. Setkání navštívil také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který představil novou pracovnici Diecézního centra mládeže Wandu Velinskou, která bude též spojovacím článkem mezi DCM v Litoměřicích a příchovickou Křižovatkou. V promluvě ke kaplanům litoměřický biskup mj. připomněl, že každý duchovní se stará o celé „stádo“, a že tedy nemůže zapomenout na mládež, nicméně úkolem kaplanů pro mládež je brát tuto starost intenzivněji. Ostatní kněží však nejsou dispenzováni od duchovní péče o mládež. Mladí lidé budují duchovní mosty pro další mladé lidi, které propojují. Litoměřický biskup také nastínil základní body podzimního diecézního setkání mládeže, které se bude konat v sobotu před slavností Ježíše Krista Krále, tak, aby mladí lidé ze strany pozvaných hostů, od nichž se očekává, že budou vystupovat se střízlivostí a pokorou, dostali odpovědi na otázky, které na ně aktuálně doléhají. Důležité je také to, aby mladí lidé měli prostor se setkat a mohli si popovídat i mezi sebou. Setkání bylo zakončeno společným obědem, na který biskup pozval přítomné kaplany pro mládež i slečnu Wandu, kterým udělil předprázdninové požehnání.

29. června 2021, Diecézní centrum mládeže, Litoměřice

Foto: Martin Davídek