Setkání kaplanů pro mládež v Diecézním domě kard. Trochty

Dominik Faustus 3.října 2018
V úterý 2. října 2018 se od 14.00 konalo v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích Setkání kaplanů pro mládež v litoměřické diecézi. Pod vedením R.D. Jozefa Kadlice, který je vedoucím Diecézního centra pro mládež a Interdiecézního centra života mládeže Křižovatka, přítomní kaplani pro mládež zhodnotili aktuální situaci pastorace mladých římskokatolických křesťanů v diecézi. Po diskusi si přítomní kněží stanovili plány a preference činnosti na nejbližší období. Setkání bylo zakončeno v odpoledních hodinách.


2. září 2018, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus