Setkání kaplanů pro mládež v Litoměřicích

Milena Davídková 8.listopadu 2022

V úterý 8. listopadu 2022 se v Litoměřicích na Diecézním centru mládeže konalo setkání kaplanů pro mládež. Na setkání přijel také ředitel sekce pro mládež při ČBK R.D. Roman Kubín. Setkání začalo od 10 hodin a tématem byla koncepce pastorace mládeže, nastávající diecézní setkání mládeže i pouť na světové setkání mládeže v Lisabonu. Kaplani poobědvali v Biskupském pivovaru a po obědě udělali shrnutí.
Ať jim Pán žehná, aby svěřená mládež načerpala mnoho milostí pro severočeský terén a přinášela všude radost ze vzkříšeného Krista.

8. listopadu 2022, Diecézní centrum mládeže, Litoměřice 

Foto: Martin Davídek