Setkání katechetického střediska ve Schrödingerově institutu

Dominik Faustus 17.října 2022

V sobotu 15. října 2022 proběhlo ve Schrödingerově institutu v Jiříkově setkání katechetického střediska. V bývalém klášteře boromejek, nyní centru Schrödingerova institutu, přivítala katechety ředitelka institutu a referentka pro církevní školství litoměřického biskupství Bc. Gabriela Doušová. Po mši svaté v kapli Božského srdce Páně, kterou sloužil generální vikář Mons. Martin Davídek a jáhenskou službu u oltáře konal delegát pro katechezi v litoměřické diecézi Mgr. Jan Hedvík, představila G. Doušová Schrödingerův institut. Při setkání proběhla diskuse na téma vyučování náboženství na školách v podmínkách litoměřické diecéze. Diecézní setkání katechetů proběhne pak v závěru školního roku 2022/2023 v Diecézním domě v Litoměřicích.

Sobota 15. října 2022, Schrödingerův institut, Jiříkov

Foto: Jaroslava Skřivánková a Martin Davídek