Setkání katechetů v Litoměřicích

Dominik Faustus 15.května 2022

V sobotu 14. května 2022 se od 10 hodin konalo v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích setkání katechetů. Setkání začalo mší svatou, které předsedal generální vikář Mons. Martin Davídek. Jáhenskou službu u oltáře vykonával Mgr. Jan Hedvík. Po mši svaté si přítomní katecheté sdělovali své poznatky z vyučování náboženství v období pandemie a diskutovali perspektivy, které se nyní otevírají. Přestože se sešlo jen několik katechetů, setkání bylo hodnoceno velmi dobře, protože mělo pracovní ráz. Příští setkání by se mělo konat na začátku školního roku 2022/2023 v budově Schrödingerova institutu v Jiříkově, který se nachází ve Šluknovském výběžku.

Sobota 14. května 2022, Diecézní dúm kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus