Setkání katechetů v Litoměřicích

Milena Davídková 3.prosince 2023

V sobotu 2. prosince 2023 od 10 hodin proběhlo v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích setkání katechetů. Zahájeno bylo mší svatou, po níž od 11 hodin proběhla on-line videokonference s R.D. Michalem Podzimkem, který pronesl přednášku na téma vyučování náboženství na státních školách. Kromě přítomných katechetů se k videokonferenci mohli on-line připojit i další katecheté, kteří nemohli z důvodu špatné sjízdnosti vozovek apod. přijet osobně. Setkání bylo zakončeno obědem v Biskupském pivovaru, po němž Mons. Martin Davídek požehnal místní adventní věnec. Další setkání katechetů je plánováno k závěru školního roku, který bývá často spojen s prvním svatým přijímáním, kde katecheté pomohou “sklízet plody” své práce na poli vyučování náboženství.

Sobota 2. prosince 2023, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice Foto: Dominik Faustus