Setkání kněží a jáhnů litoměřické diecéze

Martin Flosman 25.listopadu 2009

Setkání kněží a jáhnů litoměřické diecézeV úterý 24. listopadu proběhl v Diecézním domě kardinála Trochty kněžský den. Toto setkání kněží a jáhnů litoměřické diecéze má zvláštní význam také vzhledem k tomu, že se konalo v Roce kněží, vyhlášeném Svatým otcem Benediktem XVI. na období od 19. 6. 2009 do 19. 6. 2010.

Kněžský den se koná zpravidla dvakrát do roka a tohoto podzimního setkání se tentokrát zúčastnilo asi 70 kněží a jáhnů z celé diecéze.

Setkání bylo zahájeno společně koncelebrovanou mší sv., hlavním celebrantem byl biskup Mons. Jan Baxant.  Ve své promluvě ke shromážděným kněžím vycházel z Tertuliánova výroku „Krev mučedníků se stává semenem nových křesťanů“, neboť setkání připadlo na den památky sv. vietnamských mučedníků. Připomenul nedávné mučednictví mnoha křesťanů naší diecéze i nutnost každodenní oběti v aktuální době.

Po bohoslužbě následovala přednáška Doc. Josefa Hřebíka Th.D. na téma „Jazyk starozákonních žalmů, zvláště kletby, jako modlitba dnešního křesťana“. P. Roman Janáč CSsR, který přednesl druhou přednášku, představil osobnost a život P. ThDr. Bibl. Lic. Jarolíma Adámka CSsR (1915 – 1969), biblisty a mučedníka komunistického režimu.

Prostor po obědě byl věnován pastoračním zajímavostem a organizačním pokynům. Příští kněžský den se uskuteční ve čtvrtek 17. června 2010 a jeho hostem bude kolínský arcibiskup Joachim kardinál Meisner.

a6.jpg a5.jpg