Setkání kněží slavících 40 let od kněžského svěcení

Milena Davídková 8.července 2020
V úterý 7. července 2020 od 11 hodin v litoměřické katedrále poděkovali Bohu při mši svaté kněží, kteří letos slaví 40 let od kněžského svěcení. Děkujeme spolu s nimi a vyprošujeme, dá-li Pán, další léta kněžského působení.


Úterý 7. července 2020, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus