Setkání kněží slavících 30 let od kněžského svěcení

Milena Davídková 24.září 2019

V úterý 24. září 2019 od 11 hodin sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v katedrále sv. Štěpána mši svatou s kněžími slavícími v tomto roce 30 let od kněžského vysvěcení. Přítomní kněží, kteří studovali v litoměřickém kněžském semináři na sklonku komunistické totality, si připomněli svá bohoslovecká léta a při mši svaté děkovali společně s litoměřickým biskupem za dar svátostného kněžství.

24. září 2019, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Martin Davídek