Setkání kněžské rady, sboru konzultorů, okrskových vikářů a ekonomické rady

Dominik Faustus 3.dubna 2019
V úterý 2. dubna 2019 se od 10 hodin v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích konalo pravidelné jarní setkání kněžské rady, sboru konzultorů a okrskových vikářů. Jednání bylo zakončeno obědem v restauraci Biskupský pivovar, který se nachází v téže budově v Litoměřicích na Komenského ulici č. 4. Od 16 hodin pak následovalo zasedání ekonomické rady litoměřické diecéze, které bylo zakončeno společnou večeří. 


Diecézní dům kardinála Trochty, 2. dubna 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus