Setkání konvertitů v Ústí nad Labem

Dominik Faustus 10.března 2019
V sobotu 9. března 2019 se od 9.30 hodin konalo na Arciděkanství v Ústí nad Labem v sále Sinaj setkání konvertitů. Hostem setkání byl generální vikář Mons. Martin Davídek, který se spolu s přítomnými sdílel s osobními zkušenosti při náboženské konverzi. Setkání bylo zakončeno společným obědem, po němž následovala adorace a modlitba v kapli od 14 hodin.


Budova Arciděkanství, 9. března 2019, Ústí nad Labem

Foto: Dominik Faustus