Setkání litoměřického biskupa s novináři ve Strahovském klášteře

Milena Davídková 9.září 2021

Ve středu 8. září 2021 se litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který je od roku 2020 v ČBK mj. také předsedou komise pro sdělovací prostředky a Katolický týdeník, setkal se zástupci církevních médií. Setkání se uskutečnilo v Praze v prostorách Strahovského kláštera. Vedoucí tiskového střediska CSILic. Monika Klimentová přítomné přivítala a poté promluvil litoměřický biskup. Ve své řeči připomněl, že právě v den setkání 8. září slavíme Svátek Narození Panny Marie a i díky dalším mariánským slavnostem v tomto období můžeme mluvit o tzv. „Mariánském létu“. Svátek Panny Marie připomněl také opat Strahovského kláštera P. ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček u sochy Panny Marie z Exilu v klášterní zahradě, když představil zajímavou historii a události, jež se k této soše vážou. Poté se přítomní přemístili ze zahrad do vnitřních prostor kláštera na občerstvení a následovala komentovaná prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie, přilehlých prostor a výstavy, která probíhá ve Strahovském klášteře k letošnímu 900. výročí založení řádu premonstrátů. Díky tomuto jubileu bylo možné v bazilice vidět také vystavené ostatky sv. Norberta, zakladatele řádu. 
8. září 2021, Strahovský klášter, Praha

Foto: Milena Davídková