Setkání litoměřického biskupa se starosty měst a obcí

Milena Davídková 19.června 2018

V úterý 19. června 2018 přivítal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant ve své rezidenci v Litoměřicích pozvané primátorky, primátory, starosty a starostky měst a obcí, které v uplynulém období navštívil při svých pastoračních cestách po litoměřické diecézi.
Setkání začalo v 10 hodin, kdy se nejprve Mons. Baxant s jednotlivými představiteli přivítal, a poté pronesl řeč, ve které, mimo jiné, zdůraznil i základní lidské a křesťanské hodnoty, které církev přináší všude tam, kam přichází. Poděkoval přítomným hostům, jichž bylo okolo stovky, za dobrou spolupráci v těch oblastech, kde se církev a města či obce vzájemně potkávají.

„Velmi bych si přál, abychom se chápali jako přátelé. Spojuje nás jedna nesmírně důležitá věc: odpovědnost. Neseme všichni odpovědnost za druhé lidi: vy, jako představitelé měst a obcí v civilní rovině, my, jako představitelé farností a biskupství v církevní rovině. Středem našeho zájmu je především člověk. Nelze podporovat sváry a nesnášenlivosti a nemůžeme lpět na protichůdných stanoviscích za každou cenu, tedy i za cenu nepokojů a neústupností, tak, žel Bohu, šířících se v našem současném světě,“ podotkl litoměřický biskup. 

Následně představil svého generálního vikáře Mons. Martina Davídka, svého asistenta Vojtěcha Alexu a vedoucí jednotlivých odborů biskupské kurie a spolupracovníky, s nimiž pozvaní hosté při různých jednání přicházejí do úředního styku. 

Po přípitku generální vikář v krátké promluvě doplnil, že reprezentanty církve a statutárními zástupci farností v jednotlivých městech či obcích jsou místní duchovní správci, kteří často nemají na starosti jen jedno město, ale většinou město a více obcí. Tedy, že do jejich farních obvodů často spadá několik starostů. Stanoviska duchovních správců v různých místních otázkách musí biskupství podle práva respektovat a nemůže jednat proti vůli statutárních zástupců farností. Setkání bylo zakončeno v odpoledních hodinách.

Fotogalerii ze setkání si můžete prohlédnout zde

35957