Setkání Mons. Jana Baxanta se zasvěcenými osobami

Jana Michálková 27.ledna 2010

Setkání Mons. Jana Baxanta se zasvěcenými osobamiLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant se setká se zasvěcenými osobami působícími v litoměřické diecézi u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) v úterý 2. února 2010.

Setkání zasvěcených osob bude v 16 hodin zahájeno v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích mší svatou s žehnáním svící, jejímž hlavním celebrantem bude Mons. Jan Baxant. Koncelebranty budou kněží - řeholníci. Na bohoslužbu, při níž společně poděkují Bohu za dar povolání, je zvána i veřejnost. Po skončení bohoslužby bude setkání pokračovat v biskupské rezidenci. 

V litoměřické diecézi působí zasvěcené panny, pět ženských a jedenáct mužských řeholí. V duchovní správě zde působí 34 řeholních kněží. 

Svátek Uvedení Páně do chrámu, který se slaví 2. února, připomíná obětování Ježíše v Jeruzalémském chrámě, při kterém starý Simeon a prorokyně Anna poznali v Ježíši „Světlo k osvícení národů - Mesiáše (Lk 2,22-38).