Setkání Mons. Jana Baxanta se zasvěcenými osobami

Jana Michálková 1.února 2012

Setkání Mons. Jana Baxanta se zasvěcenými osobamiLitoměřický biskup Jan Baxant se setká se zasvěcenými osobami působícími v litoměřické diecézi u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice) v sobotu 4. února 2012.

Setkání bude zahájeno mší svatou od 10 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.  Hlavním celebrantem je Mons. Jan Baxant, koncelebranty kněží - řeholníci. Na bohoslužbu, při níž společně poděkují Bohu za dar povolání, je zvána i veřejnost. Po bohoslužbě bude setkání pokračovat v biskupské rezidenci.

V litoměřické diecézi působí zasvěcené panny a sekulární instituty, pět ženských a jedenáct mužských řeholí. V duchovní správě je to 41 řeholních kněží.

Svátek Uvedení Páně do chrámu, který se slaví 2. února, připomíná obětování Ježíše v Jeruzalémském chrámě, při kterém stařec Simeon a prorokyně Anna poznali v Ježíši „Světlo k osvícení národů - Mesiáše (Lk 2,22-38).