Setkání mzdových účetní a personalistů z českých a moravských diecézí

Dominik Faustus 22.listopadu 2018
Ve středu 21. listopadu 2018 od 10 hodin se v kurii litoměřického biskupství konalo setkání mzdových účetní a personalistů všech biskupství České republiky. Témata k projednání byla např. problematika GDPR, nastavení pracovních smluv, či jmenovacích dekretů, novinky v zákoníku práce aj.V úvodu setkání přítomné přišel pozdravit generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek. Součástí programu byla také návštěva biskupské rezidence s osobním vyprávěním biskupa Mons. Jana Baxanta a exkurze v Biskupském pivovaru U sv. Štěpána spojená s obědem. Po odpolední diskuzi nad danými tématy bylo setkání na kurii v 16 hodin zakončeno.


Diecézní kurie, 21. listopadu 2018, Litoměřice

Foto: Martin Davídek