Setkání nad možnostmi energetických úspor

Dominik Faustus 3.června 2022

V pátek 3. června 2022 proběhlo na diecézní kurii v Litoměřicích setkání s Ing. Davidem Škorňou z ČBK, který mapuje možnosti energetických úspor v jednotlivých diecézích. Setkání se, kromě generálního vikář Mons. Martina Davídka, zúčastnila za ekonomický odbor hlavní účetní Ing. Ludmila Sedláčková a zástupkyně diecézního ekonoma Bc. Eliška Kocurová, a za stavební oddělení Tomáš Buřt, který si přizval také Ing. Tomáše Tomka. V době, kdy ceny energií stoupají, je třeba v diecézích i farnostech věnovat těmto naléhavým otázkám velkou pozornost.

Pátek 3. června 2022, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus