Setkání pastoračních asistentů

Hana Klára Němečková 21.května 2012

Setkání pastoračních asistentůSetkání pastoračních asistentů se uskuteční 23. května 2012 v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích a 30. května 2012 v budově arciděkanství v Liberci.

 

Program:
Litoměřice, 23. 5.
: v 10.00 hodin mše sv. v kapli DDKT, v 11.00 hodin přednáška (generální vikář P. Stanislav Přibyl CSsR), ve 13.00 hodin oběd. Poté neformální setkání a diskuse.

Liberec, 30. 5.: v 10.00 hodin mše sv. v kostele sv. Antonína, v 11.00 hodin přednáška v budově arciděkanství (generální vikář P. Stanislav Přibyl CSsR), ve 13.00 hodin oběd. Poté neformální setkání a diskuse.