Setkání pastoračních asistentů v Liberci

Dominik Faustus 8.listopadu 2018
Ve středu 7. listopadu 2018 se od 10 hodin konalo v Liberci setkání pastoračních asistentů. Setkání začalo mší svatou v kostele sv. Antonína Velikého, kterou celebroval generální vikář Mons. Martin Davídek. Po mši svaté se přítomní pastorační asistenti odebrali do budovy libereckého arciděkanství, kde se ve druhém patře konala od 11.15 přednáška probošta litoměřické kapituly J.M. can. Jiřího Hladíka O.Cr. na téma liturgie. Po přednášce promluvil generální vikář o konferenci o fiskálním managementu amerických diecézí, která se konala v září 2018 v Phoenixu v Arizoně a o financování katolické církve v tržním prostředí z amerického pohledu. Setkání bylo zakončeno obědem na libereckém arciděkanství.


Kostel sv. Antonína Velikého a budova arciděkanství, 7. listopadu 2018, Liberec

Foto: Dominik Faustus