Setkání pastoračních asistentů v Liberci

Dominik Faustus 15.listopadu 2023

Ve středu 15. listopadu 2023 proběhlo od 10 hodin v Liberci setkání pastoračních asistentů z východní části litoměřické diecéze. Setkání začalo mší svatou v arciděkanském kostele sv. Antonína Velikého, kterou sloužil Mons. Martin Davídek s nímž koncelebroval R.D. Jiří Smolek. Po mši svaté na libereckém arciděkanství měl R.D. Smolek přednášku o pastoraci mládeže v litoměřické diecézi. Po společném sdílení se se zkušenostmi z pastoračního terénu bylo setkání zakončeno společným obědem. Setkání pastoračních asistentů pro západní část diecéze proběhne ve středu 23. listopadu 2023 v Diecézním domě kard. Trochty v Litoměřicích.

Středa 15. listopadu 2023, kostel Antonína Velikého a prostor arciděkanství, Liberec

Foto: Dominik Faustus