Setkání pastoračních asistentů v Litoměřicích

Milena Davídková 24.listopadu 2017

Ve středu 22. listopadu 2017 od 10 hodin se konalo v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích setkání pastoračních asistentů litoměřické diecéze, určené pro pastorační asistenty působící v ústeckém kraji a okolí. Setkání bylo zahájeno mší svatou v kapli Diecézního domu. Po mši svaté, která byla obětována za pastorační asistenty, jejich rodiny a společenství, ve kterých pastorační asistenti působí, přednášel zástupce diecézního ekonoma ing. Roman Zima. Tématem jeho přednášky byl nově založený Pastorační fond. Generální vikář Mons. Martin Davídek zodpověděl v diskusi dotazy a seznámil přítomné s novinkami v diecézi. Odpoledne přednášela Mgr. Marie Gottfriedová, referentka Biskupství litoměřického pro záležitosti církevního školství, na téma: "Služba jako síla proměňující svět”

22. listopadu 2017, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Martin Davídek