Setkání pastoračních asistentů v Litoměřicích a Liberci

Jakub Myšička, Jana Michálková 2.června 2011

Setkání pastoračních asistentů v Litoměřicích a LiberciGenerální vikář P. Stanislav Přibyl CSsR se setkal ve středu 18. a 25. května 2011 v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích a na arciděkanství v Liberci s pastoračními asistenty působícími ve farnostech litoměřické diecéze.

Formační přednášku o farnostech - jejich vzniku, územním vývoji a správě - vedl P. Stanislav Přibyl. V Litoměřicích se setkání účastnilo čtyřicet a v Liberci padesát lidí.