Setkání pastoračních asistentů v Litoměřicích

Dominik Faustus 15.listopadu 2018
Ve středu 14. listopadu 2018 se od 10 hodin uskutečnilo setkání pastoračních asistentů litoměřické diecéze na které přijeli převážně pastorační asistenti ze západní části diecéze. Setkání začalo mší svatou v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně v Diecézním domě kardinála Trochty, kterou sloužil generální vikář Mons. Martin Davídek. Poté proběhla přednáška probošta litoměřické kapituly J.M. can. Jiřího Hladíka, O.Cr. na téma liturgie a pastorační zkušenosti. Před obědem generální vikář promluvil o zkušenosti z konference o fiskálním managementu amerických diecézí, která se konala v září tohoto roku ve Phoenixu v Arizoně. Setkání bylo zakončeno obědem v Biskupském pivovaru na Komenského ulici č. 4.


Diecézní dům kardinála Trochty, 14. listopadu 2018, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus