Setkání pastoračních asistentů v Litoměřicích

Dominik Faustus 31.května 2023

Ve středu 31. května 2023 se v Diecézním domě kard. Trochty konalo setkání pastoračních asistentů. Setkání začalo mší svatou v 10 hodin v kapli Nejsvětějšího srdce Páně, kterou sloužil generální vikář Mons. Martin Davídek. Poté od 11 hodin ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská měla přednášku o Charitě v litoměřické diecézi. Po diskusi pohovořili pastorační asistenti o práci ve svých farních společenstvích. Setkání bylo zakončeno společným obědem v Biskupském pivovaru.

Středa 31. května 2023, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus