Setkání pastoračních asistentů v Litoměřicích

Dominik Faustus 22.listopadu 2023

Ve středu 22. listopadu 2023 od 10 hodin proběhlo v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích setkání pastoračních asistentů pro západní část diecéze. Po mši svaté, která se konala v kapli Diecézního domu, pronesla Bc. Gabriela Doušová přednášku o školství v litoměřické diecézi a Schrödingerově institutu. Poté přítomní pastorační asistenti promluvili o situaci ve svých farnostech a komunitách. Na závěr generální vikář Mons. Martin Davídek podal zprávu o aktuálním dění v synodálním procesu. Setkání bylo zakončeno společným obědem v Biskupském pivovaru.

Středa 22. listopadu 2023, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus