Setkání pastoračních asistentů východní oblasti litoměřické diecéze v Liberci

Dominik Faustus 7.června 2023

Ve středu 7. června 2023 se v budově libereckého arciděkanství konalo setkání pastoračních asistentů, působících ve východní oblasti litoměřické diecéze, převážně v Libereckém kraji. Setkání začalo v 10 hodin mší svatou v přilehlém kostele sv. Antonína Velikého. Celebroval ji generální vikář Mons. Martin Davídek a byla obětována za pastorační asistenty, jejich rodiny a spolupracovníky. Od 11 hodin se ve společenském prostoru arciděkanství konala přednáška o Diecézní charitě Litoměřice zaměřená na místně působící Charitu Liberec, kterou měl její ředitel Mgr. František Sehoř. Setkání bylo po polední modlitbě zakončeno obědem. Podobné setkání pastoračních asistentů z východní oblasti diecéze proběhlo minulou středu 31. května 2023 v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích s přednáškou ředitelky Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolíny Wankovské.

Středa 7. června 2023, kostel sv. Antonína Velikého, budova děkanství, Liberec

Foto: Dominik Faustus