Setkání pořadatelů Noci kostelů

Kristýna Solničková 13.února 2014

Setkání pořadatelů Noci kostelůV pondělí 3. března 2014 se v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích uskuteční setkání pořadatelů Noci kostelů 2014, na které jsou srdečně zváni editoři spolu s duchovními správci. Účastníkům přijde podporu vyjádřit také Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který celou akci opět zaštítil svým jménem.

 

Účelem setkání je poskytnout pořadatelům informace nezbytné pro zajištění akce a umožnit vzájemné sdílení zkušeností z předchozích ročníků Noci kostelů. Setkání bude probíhat od 15.30 hodin a všechny zájemce prosíme o potvrzení účasti na níže uvedený kontakt nejpozději do 25. února 2014.

Máte-li zájem rozšířit řady těch, kteří v letošním roce otevřou dveře svého kostela, aby lidem přiblížili křesťanství, můžete se přihlásit jedním z těchto způsobů:

duchovní správce farnosti nahlásí koordinátorce akce pro litoměřickou diecézi:

  • název kostela, obec, okres, kraj
  • kontakt na editora programu (jméno a e-mail) - editor se stará především o editaci programu a informací o kostele na webových stránkách Noci kostelů a je v kontaktu s koordinátorem

-          prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznete zde.

 

Kontakt na koordinátorku pro litoměřickou diecézi:

Ing. Kristýna Solničková, MBA, tel.: 731 402 553 nebo solnickova@dltm.cz

 

Upozornění

Programy Noci kostelů nejsou vytvářeny na diecézní úrovni, ale připravuje si je každá farnost a společenství samostatně dle svých možností. Objekty mohou být do Noci kostelů přihlášeny pouze se souhlasem místního duchovního správce, který musí být rovněž seznámen s připravovaným programem (nejlépe přizván k jeho tvorbě), neboť je jeho garantem. Toto se týká nejen objektů v majetku církve, ale také staveb, jejichž vlastníky jsou jiné instituce (město, muzeum apod.). Právě u těchto objektů je obzvláště důležitá vazba na duchovního správce, aby byl zachován duchovní rozměr celé akce.