Setkání pořadatelů Noci kostelů 2011

Jana Michálková 11.března 2011

Setkání pořadatelů Noci kostelů 2011Všichni ti, kteří budou v letošním roce zajišťovat program a průběh Noci kostelů v litoměřické diecézi, se sešli ve čtvrtek 10. března 2011 na biskupské kurii v Litoměřicích, aby získali informace nezbytné pro zajištění této akce a zároveň si předali zkušenosti z loňského prvního ročníku Noci kostelů. Pozdravit a podpořit je přišel litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který akci v diecézi zaštítil svým jménem.

Mons. Jan Baxant zdůraznil, že Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. „Naskýtá se nám příležitost pro osobní komunikaci, osobní vztahy. Noc kostelů pokládám za vynikající nástroj pastorace. Nečekám, že se všichni návštěvníci obrátí k Pánu Bohu, jednotlivci se ale k němu mohou posunout, a to křesťanskou laskavostí. Osobní přístup - přivítání a přijetí - pokládám za to nejdůležitější z celé akce, řekl.

Biskup dále poukázal na to, aby organizátoři konzultovali akci a její program s místními duchovními správci, aby respektovali jejich přání a nabídli své zkušenosti. Dále pak upozornil, že je potřeba pamatovat na bezpečnost v otevřených sakrálních objektech - všímat si lidí, kteří zde budou fotografovat, a ohlídat představované předměty před případnými zloději.

Noc kostelů je akce určená pro co nejširší veřejnost, má vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů. Uskuteční se 27. května a spolu s katolickou církví se jí zúčastní křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví. Kostely otevřené od večerních hodin až do půlnoci (a v nich nabízené programy) budou moci zájemci navštívit zdarma. Podobu programů připraví jednotlivá křesťanská společenství sama.

Koordinátorkou Noci kostelů v litoměřické diecézi a organizátorkou čtvrtečního setkání editorů a duchovních správců je Kristýna Solničková. Jak uvedla, v současné době se k Noci kostelů v naší diecézi přihlásilo 69 církevních objektů a připojit se mohou i další. Stačí pouze poslat mail na adresu solnickova@dltm.cz. Hostem setkání byla Zlata Součková, koordinátorka akce v brněnské diecézi, která zde připomněla historii projektu a seznámila přítomné se zkušenostmi pořadatelů z ostatních diecézí. Obě pak poskytly informace týkající se propagace akce, organizace a dokumentace během a po Noci kostelů.

Editoři programů, kteří se účastnili prvního ročníku Noci kostelů v litoměřické diecézi, poukázali na to, že se jim osvědčily tzv. poutnické pasy a certifikáty, kterými poutníci získali potvrzení, že navštívili zobrazené kostely a modlitebny. Dobrou zkušenost měli rovněž s těmi poutnickými pasy, v nichž se odkazovalo na kostely nacházející se mimo velká centra, takže i v nich byla zaznamenána vysoká návštěvnost. Připomínkou bylo neorganizovat akci sólově, ale ve spolupráci s ostatními farnostmi a křesťanskými společenstvími, aby měli lidé přehled o tom, která místa v širším regionu mohou během Noci kostelů navštívit, a zkoordinovat časy hlavních programů v jednotlivých objektech. V diskusi také zaznělo nebát se rozvolnit program a dát návštěvníkům prostor ke ztišení či doporučit jim otevřené kostely v okolních farnostech.

 

Bližší informace a historii Noci kostelů naleznete na www.nockostelu.cz.

Kontakt pro litoměřickou diecézi:
Kristýna Solničková, tel.: 731 402 553, e-mail: solnickova@dltm.cz