Setkání pořadatelů Noci kostelů 2017

Jana Michálková 7.března 2017

V Litoměřicích a Liberci  budou probíhat informační setkání pořadatelů Noci kostelů, na která jsou srdečně zváni editoři programů spolu s duchovními správci. Účastníkům přijde podporu vyjádřit také Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který celou akci opět zaštítil svým jménem.

Setkání se v Litoměřicích uskuteční v pátek 24. března 2017 od 17.00 hodin v Diecézním domě kardinála Trochty (Komenského 4), v Liberci se s pořadateli setkáme na faře (Kostelní 7) ve čtvrtek 30. března 2017 od 16.30 hodin.
Účelem těchto setkání je poskytnout pořadatelům informace nezbytné pro zajištění akce a umožnit vzájemné sdílení zkušeností z předchozích ročníků Noci kostelů. Zváni jsou nejen všichni již přihlášení, ale rovněž ti, kteří se teprve chystají přihlásit. Prosíme pouze o nahlášení účasti na níže uvedený e-mail, a to nejpozději do 20. března.

Stále máte možnost rozšířit řady pořadatelů a zapojit svou farnost do Noci kostelů. Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronického formuláře zde. Přihlášky je možné zasílat až do června, avšak pro uveřejnění v tištěných materiálech je třeba zaslat veškeré podklady koordinátorce nejpozději do 10. dubna 2017.

Kontakt na koordinátorku pro litoměřickou diecézi:
Ing. Kristýna Solničková, MBA, tel.: 731 402 553 nebo solnickova@dltm.cz   

Upozornění
Programy nejsou vytvářeny na diecézní úrovni, ale připravuje si je každá farnost a společenství samostatně dle svých možností. Objekty mohou být do Noci kostelů přihlášeny pouze se souhlasem místního duchovního správce, který musí být rovněž seznámen s připravovaným programem (nejlépe přizván k jeho tvorbě), neboť je jeho garantem. Toto se týká nejen objektů v majetku církve, ale především také staveb, jejichž vlastníky jsou jiné instituce (město, muzeum apod.). Právě u těchto objektů je obzvláště důležitá vazba na duchovního správce, aby byl zachován duchovní rozměr celé akce.