Setkání pořadatelů Noci kostelů 2020 v litoměřické diecézi

Milena Davídková 8.července 2020

V úterý 7. července 2020 od 17 hodin proběhlo v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích setkání pořadatelů Noci kostelů v litoměřické diecézi. Dvě desítky pořadatelů sdílely své zkušenosti z letošní Noci kostelů. Diecézní koordinátorka Milena Davídková spolu s generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem předali pořadatelům děkovný list litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Pořadatelé kladně hodnotili Noc kostelů 2020, i když její začátek byl ovlivněn pandemií koronaviru, a zvláště ocenili podporu, kterou má akce od jednotlivých krajů, měst i obcí. Diskuse ukázala, že Noc kostelů v litoměřické diecézi má charakter nejen překračující konfese, ale že buduje mosty mezi lidmi, kteří žijí na severu Čech. Pokud bude i v budoucnu takto tvořivá atmosféra, lze se již dnes těšit na 28. května 2021, kdy se bude konat další Noc kostelů. Všem pořadatelům děkujeme a zveme je, a případně i další dobrovolníky, aby se zapojili do přípravy příštího ročníku.

Úterý 7. července 2020, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus, Milena Davídková